مصاحبه با مدیر پروژه جناب آقای مهندس پاکزاد و سرپرست کارگاه جناب آقای مهندس نمازی در خصوص پیشرفت های اخیر و مسائل فنی پیشرفت پروژه انجام گردید که تقدیم نگاه شما عزیزان می‌گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.