هنرستان دوره استان لرستان

اطلاعات پروژه:

مکان: سراب دوره

مساحت: ۳۶۰۰ متر مربع

سال تحویل پروژه: ۱۳۸۸

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

نظارت: دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل