پروژه‌های مسکونی در ایران، همواره بیشترین متقاضی را دارند که می‌تواند به نوعی یک تهدید قلمداد شود. چراکه اگر این پروژه‌ها بر اساس اصول مناسب طراحی و اجرا نشوند، زندگی بسیاری در معرض خطر قرار می‌گیرد. خوشبختانه تیم مجرب و حرفه‌ای آرین‌سازه، تمامی پروژه‌های مسکونی را طبق ضوابط و قوانین مهندسی طراحی کرده و بر اساس نظر و سلیقه مصرف‌کننده، آنها را نهایی و اجرا می‌کند. تاکنون صدها هزار متر مربع ساختمان مسکونی توسط آرین‌سازه به بهره‌برداری رسیده و بیش از یک میلیون متر مربع در دست اجرا هستند.