پروژه مسکن مهر ازنا استان لرستان

اطلاعات پروژه:

مکان: ازنا – میدان طیاره

مساحت: ۱۹۷۰۰ متر مربع

سال تحویل پروژه: ۱۳۸۸

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

نظارت: دفتر فنی مدیریت مسکن و ساختمان لرستان

مشخصات کلی: اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره‌برداری کامل