در مجتمع‌ مسکونی ۳۲طبقه خوشبختانه نصب ستون و تیر اصلی مجتمع ۳۲طبقه تا طبقه ۱۲+ بصورت کامل انجام گردیده و تیم نصب در حال فول پیچ نهایی این قسمت جهت نصب پارت شش (طبقات ۱۲+ تا ۱۵+) می‌باشند. همچنین با افزایش ارتفاع تاور کرین‌ها عملیات نصب پارت شش در زون‌های BوC آغاز گردیده است.
با اجرای قسمت ششم و مواد مورد نیاز موجود در پروژه تعداد ۷۵ عدد از ۸۵ ستون دپو کارگاه در این برج از مجموع ۳۲ طبقه در آینده ای نزدیک (مرداد ماه) تنها ۱۲طبقه تا تکمیل سقف و اسکلت این سازه فاصله خواهیم داشت.
نکته مهم و قابل توجه در روند ساخت این پروژه این است که ۱۲طبقه باقی مانده به لحاظ وزنی از ۲۰طبقه دیگر ساخته شده سبک‌تر است و قطعا زمان کمتری برای ساخت و تحویل نیاز دارد.

در کنار پیشرفت خوب و تکمیل پروژه مجتمع مسکونی ۳۲طبقه پدافند می‌توان به اقدامات مجتمع مسکونی ۴۰طبقه نیز اشاره کرد:
روند تکمیل این پروژه ۶۲۴واحدی نیز در مرحله خوبی قرار دارد، به شکلی که دیوار برشی این برج تا طبقه همکف بصورت کامل انجام گردیده است، دیوار حائل ضلع شرقی، جنوبی و غربی بصورت کامل اجرا و طبق تصاویر ارائه شده بتن‌ریزی دیوار ضلع شمالی در قسمت شرقی امروز به اتمام خواهد رسید.
ستون‌های این برج تا طبقه ۱۰+تکمیل گردیده و تیم نصب درحال نصب تیرهای اصلی و فرعی این قسمت (پارت پنج) می‌باشند.
لازم به ذکر است نصب حدود ۴۰عدد ستون از مجموع ۸۴ستون پارت ششم (طبقات ۱۵ الی ۱۹) در محل پروژه دپو و با اتمام فول پیچ (پارت پنج) در ماه جاری آغاز خواهد گردید.

باید گفت علیرغم شرایط سخت ایجاد شده برای تأمین مواد مورد نیاز ورق جهت تولید اسکلت، آهن آلات مورد نیاز پارت شش در هر دو برج تأمین و بصورت روزانه در حال انتقال به کارخانه می‌باشند.
دو خط تولید اسکلت در کارخانه فولاد امیر آرین‌سازه قم فعال بوده و البته قطعی برق شهرک های صنعتی نیز (یک تا دو روز در هفته بصورت کامل) بر توان تولید و تناژ خروجی اسکلت سازه‌ها تاثیر گذار بوده است اما تمام تلاش همکاران در کارخانه قم مبنی بر تولید مستمر و جلوگیری از عقب افتادن تولیدات اسکلت های مورد نظر بوده است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.